Uitstroom

Onze leerlingen stromen uit naar andere vormen van onderwijs, arbeidsmatige dagbesteding of betaalde arbeid.

 

We bieden de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 1 & 2 Dagbesteding
  • Leerroute 3 Beschut werk
  • Leerroute 4 Arbeid
  • Leerroute 5 Arbeid of entree-opleiding

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.

Voor meer videoportretten van leerlingen die succesvol uitgestroomd zijn, kijkt u op www.vanspeciaalnaargewoon.nl