Werken bij de Anne Flokstraschool: jij doet ertoe!

Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Onze leerlingen hebben een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen of zijn meervoudig beperkt. In kleine klassen, van ongeveer 13 leerlingen, bereiden wij de leerling voor om zo zelfstandig te functioneren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Goed onderwijs en maatwerk is hierbij vanzelfsprekend. Wij zien de mens en ook jou. Jij doet ertoe en samen kunnen we ons onderwijs vorm en inhoud geven door een professionele, coachende houding met humor!

​Elke school biedt de specifieke ondersteuning die zijn leerlingen nodig hebben. Daarvoor werken we nauw samen met elkaar en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling: samen laten we elk kind groeien.

Het merendeel van de ongeveer 1.300 medewerkers van De Onderwijsspecialisten is leraar of onderwijsondersteuner. Daarnaast werken er onder meer gedragswetenschappers, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Samen zorgen wij er voor dat onze leerlingen de beste begeleiding krijgen. Als De Onderwijsspecialisten onderscheiden we ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg.

We bieden onze leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden, en dit doen we ook voor onze medewerkers. Bij ons krijg je daarom alle ruimte om verder te leren. We bieden ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s, zowel inhoudelijk als verbredend. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij.

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.