Iedereen telt mee !

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Zutphen en bieden onderwijs aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een uitloop naar 20 jaar. De leerlingen op onze school zijn jongeren met een licht of matig verstandelijke (motorische) beperking. Ook hebben wij een groep leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Met elkaar zetten wij ons in, om alle leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burger zijn. Dit doen wij graag samen met u !

Wat maakt ons speciaal?

Wij beschikken over drie basisleerarrangementen. Deze leerarrangementen kunnen leiden naar dagbesteding, werk of uitstroom richting vervolgonderwijs. Iedere leerling bij ons op school krijgt een op maat samengesteld onderwijsprogramma. De eigen motivatie en eigen leervraag spelen hierin een belangrijke rol.

Het is het zoeken met elkaar naar de antwoorden op de vragen:

Wie ben Ik

Wat wil ik ?

Wat kan ik ?

Teambreed gespecialiseerd

We zijn teambreed gespecialiseerd in het handelen rondom epilepsie en door het Autisme Steunpunt geschoold in autisme, ASS problematiek, PDDNos en we werken volgens de methode "Geef me de 5". 
Ook kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn van harte welkom bij ons op school. Wij kennen deze doelgroep en werken samen met Klimmendaal revalidatiespecialisten en Brein Support.

Daarnaast zijn we in staat om medische handelingen te (laten) verrichten. Daarbij valt te denken aan sondevoeding, Mickey button en toedienen van insuline. Onze school beschikt over een rustruimte met aangepast bed, een snoezelruimte. We werken met een statafel, zoefzoef loophulp en aangepaste hulpmiddelen zijn ons bekend.
De Anne Flokstraschool is een rolstoelvriendelijke school.