Iedereen telt mee !

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Zutphen en bieden onderwijs aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een uitloop naar 20 jaar. De leerlingen op onze school zijn jongeren met een licht of matig verstandelijke (motorische) beperking. Ook hebben wij een groep leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Met elkaar zetten wij ons in, om alle leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burger zijn. Dit doen wij graag samen met u !

Wat maakt ons speciaal?

Wij beschikken over drie basisleerarrangementen. Deze leerarrangementen kunnen leiden naar dagbesteding, werk of uitstroom richting vervolgonderwijs. Iedere leerling bij ons op school krijgt een op maat samengesteld onderwijsprogramma. De eigen motivatie en eigen leervraag spelen hierin een belangrijke rol.

Het is het zoeken met elkaar naar de antwoorden op de vragen:

Wie ben Ik

Wat wil ik ?

Wat kan ik ?