Wie zijn wij

Wij zijn een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Zutphen. Wij bieden onderwijs aan jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een uitloop naar 20 jaar. De leerlingen op onze school zijn jongeren met een licht of matig verstandelijke (motorische) beperking. Ook hebben wij een groep leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Met elkaar zetten wij ons in, om alle leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Leerarrangementen

Wij beschikken over een grote diversiteit aan leerarrangementen. Voor iedere leerling wordt een arrangement op maat samengesteld. Deze leerarrangementen kunnen leiden naar dagbesteding, werk of uitstroom naar vervolgonderwijs.

Dit doen wij door een combinatie van theorie- en praktijkvakken. Naast de vakken lezen, rekenen, Nederlands en spelling besteden we veel aandacht aan de praktijkvakken als groen, techniek, zorg & welzijn, consumptief en economie - detail.

De theorie leren toepassen in de praktijk is onze kracht! Stages zijn daarom een belangrijk onderdeel in ons onderwijsaanbod. Een professionele en uitdagende leer-werkomgeving waarin de leerling kan leren en ervaren door te doen.

Stages

De theorie leren toepassen in de praktijk is onze kracht! Stages zijn daarom een belangrijk onderdeel in ons onderwijsaanbod. Een professionele en uitdagende leer-werkomgeving waarin de leerling kan leren en ervaren door te doen. 

Team

Het schoolteam bestaat uit zeer gespecialiseerde medewerkers op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondersteunende zorg. Dit team wordt dagelijks aangevuld met professionals uit de zorg en revalidatie.