Onderwijsprogramma

Cultuur- en bewegingsonderwijs

Sport en cultuur hebben een vaste plek binnen ons onderwijs. Wekelijks volgen alle leerlingen bewegingsonderwijs. Wij nemen deel aan landelijke sportprogramma’s om leerlingen kennis te laten maken met diverse vormen van vrijetijdbesteding. Aansluiting vinden bij een vereniging in de buurt kan onder begeleiding van de school. Wij bieden diverse expressievakken aan en bezoeken culturele activiteiten buiten de school. Wij zijn gecertificeerd als kunst- en cultuurschool.