Arbeidstoeleiding

Leren en werken in het echt

Werken in de praktijk neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. Daarnaast kunnen onze leerlingen theorie- en branchecertificaten halen.

 • In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) bieden we naast de theorielessen ook veel praktijkvakken aan.
 • In de midden- en bovenbouw (leerjaar 3 t/m 6) worden de leerlingen opgeleid richting werk. Ze lopen interne stages, Leren-Op-Locatie stage en externe stage. De arbeidscompetenties zijn leerinhouden van deze stages.

 

 

.

We kennen drie vormen van stage:

 • Begeleide interne stage
 • Begeleide LOL-stage (Leren op Locatie)
 • Zelfstandige externe stage

Middenbouw

 • Begeleide interne stage
  De leerling gaat, onder begeleiding van iemand anders dan de eigen klasseleerkracht, stage lopen binnen school. De leerling kan intern stage volgen bij één van de volgende sectoren: dienstverlening, zorg en welzijn, groen, consumptief of techniek.
 • LOL-stage (Leren Op Locatie)
  De leerling gaat, onder begeleiding van iemand anders dan de eigen klasseleerkracht, stage lopen buiten school. De ervaringen vanuit de interne stage zijn richtinggevend voor de LOL-stage. Dat wil zeggen dat de leerdoelen vanuit de interne stage nieuwe leerdoelen worden tijdens de LOL-stage. De aandachtspunten vanuit de interne stage worden tevens omgezet naar leerdoelen voor de LOL-stage. De interne en de LOL-stages staan gepland gedurende het gehele schooljaar.

Bovenbouw

 • Zelfstandige externe stage
  Dit is de laatste fase van de school. We zien de leerling als volwaardig lid van de maatschappij. In leerjaar 5 wordt gestart met twee dagen stage per week. Stapsgewijs volgt een opbouw naar vier dagen per week in leerjaar 6.