Hoe richten wij ons onderwijs in ?

In ons onderwijsonderwijs richten wij ons op drie basis domeinen:

De socialisatie , kwalificatie en personificatie. Dit doen wij door met elkaar een antwoord te geven op de volgende drie vragen:

  • Wie is de leerling? ( socialisatie)
  • Wat kan de leerling? ( kwalificatie)
  • Wat wil de leerling? (personificatie)

 

De antwoorden op deze vragen zijn een ontdekkingsreis die we vorm en inhoud geven binnen thematisch onderwijs. Hiervoor is een goede samenwerking met de ouder/verzorger en direct betrokkenen belangrijk. Vanuit het individuele LACCS-plan bespreken we dit met elkaar. LACCS staat voor Lichamelijk welbevinden, Alertheid, Contact, Communicatie en Stimulerende vrijetijdsbesteding.

 

Socialisatie ( Wie is de leerling?)

Het proces waarbij de leerling gedragingen aanleert die in zijn eigen omgeving belangrijk zijn. Hieronder verstaan wij: Het ontdekken van normen en waarden, tradities en veelvoorkomende situaties.

Kwalificatie ( Wat kan de leerling?)

Wij bieden een leerstof aanbod afgestemd op de individuele leerbehoefte van de leerling. De leerling cognitief laten ontwikkelen op een zo hoog mogelijk niveau en dat niveau vasthouden. De inhoud hiervan is gebaseerd op het landelijke doelgroepenmodel en bestaat uit drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Personificatie

Betrokkenheid bij het eigen leerproces vergroot de leeropbrengst. De vorming van de leerling staat centraal en de ontwikkeling van zijn eigen identiteit en uniciteit, Autonomie en verantwoordelijkheid waarbij het ontdekken van drijfveren en passies het uitgangspunt zijn. Samen op weg naar volwassenheid.

Nieuwe start voor thuiszitters

Leerlingen mogen bij ons een nieuwe start maken. Ervaren dat school ‘leuk en leerzaam’ kan zijn vinden wij belangrijk. Door de eigenheid van de leerling te respecteren vergroten wij de eigenwaarde. Deze benadering is succesvol gebleken en maakt dat thuiszitters bij ons weer naar school gaan. Zien en gezien worden en kijken naar wat werkt. Dát is wat wij doen.