Ziekmelding of afwezigheid

Als uw kind niet naar school kan komen door ziekte, dan kunt u dit doorgeven tussen 08.15 uur en 09.00 uur. U meldt uw kind zelf af bij het taxibedrijf. De dag voor uw kind weer naar school gaat, meldt u dit aan het taxibedrijf. Als uw kind niet mee kan doen met zwemmen of gym, kunt u dit per mail aan ons doorgeven. Verder verzoeken we u vriendelijk om afspraken voor dokters- of tandartsbezoek zo veel mogelijk buiten schooltijd te plannen.

T 0575 – 51 24 95