Vakanties, studiedagen en lestijden

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen tot 8 jaar per schooljaar minimaal 880 uren les krijgen. Voor leerlingen van 8 jaar en ouder is dit 1.000 uren. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn op deze aantallen gebaseerd.

Het schooljaar 2022-2023 begint op 22 augustus 2022.

 

 

Vakanties 2022-2023

Herfstvakantie
22 oktober t/m 30 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 8 januari
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart
Paasvakantie
7 t/m 10 april
Meivakantie
24 april t/m 7 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus

Studiedagen

Gedurende het schooljaar wordt een aantal studiedagen gepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. De studiedagen staan op de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Ook kondigen we de studiedagen ruim van tevoren aan in de nieuwsbrief en op Schoudercom.

Lestijden

Maandag
08.45 - 15.00 uur
Dinsdag
08.45 - 15.00 uur
Woensdag
08.45 - 12.30 uur
Donderdag
08.45 - 15.00 uur
Vrijdag
08.45 - 15.00 uur

Pauzes

Eerste pauze: 10.45 uur - 11.00 uur
Tweede pauze: 12.45 uur - 13.00 uur

Vakantieopvang en buitenschoolse opvang

Zowel in vakanties als op werkdagen buiten schooltijd is opvang van onze leerlingen mogelijk. Hiervoor zorgen medewerkers van de zorginstelling Zozijn. Voor meer informatie kunt u bellen met De Speeldoos: 0575 – 52 64 96.