Vakanties, studiedagen en lestijden

Wettelijk is bepaald dat leerlingen tot 8 jaar per schooljaar minimaal 880 uren les krijgen. Voor leerlingen van 8 jaar en ouder is dit 1.000 uren. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn op deze aantallen gebaseerd.

Lestijden

Maandag  08.45 - 15.00 uur
Dinsdag 08.45 - 15.00 uur
Woensdag 08.45 - 12.30 uur
Donderdag 08.45 - 15.00 uur
Vrijdag 08.45 - 15.00 uur

Pauzes

Eerste pauze 10.45 uur - 11.00 uur
Tweede pauze 12.45 uur - 13.00 uur

 

Vakanties 2019 - 2020

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart
Goede Vrijdag & Pasen 10 t/m 13 april
Meivakantie (inclusief Koningsdag) 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart 21 en 22 mei
Pinksteren 1 juni
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020

 

Gedurende het schooljaar wordt een aantal studiedagen gepland. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. De studiedagen staan op de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Ook kondigen we de studiedagen ruim van tevoren aan in de nieuwsbrief en op Schoudercom.

Vakantieopvang en buitenschoolse opvang

Zowel in vakanties als op werkdagen buiten schooltijd is opvang van onze leerlingen mogelijk. Hiervoor zorgen medewerkers van de zorginstelling Zozijn. Voor meer informatie kunt u bellen met De Speeldoos.

T 0575 – 52 64 96