Vakanties, studiedagen en lestijden 2019-2020

 

Onderwijsuren op jaarbasis

Wettelijk is bepaald dat leerlingen tot 8 jaar per schooljaar minimaal 880 uren les krijgen. Voor leerlingen van 8 jaar en ouder is dit 1.000 uren. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn op deze aantallen gebaseerd.

Vakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 1 maart
Goede Vrijdag & Pasen
10 t/m 13 april
Meivakantie (inclusief Koningsdag)
25 april t/m 10 mei
Hemelvaart
21 en 22 mei
Pinksteren
1 juni
Zomervakantie
18 juli t/m 30 augustus 2020

Lestijden

Maandag
08.45 - 15.00 uur
Dinsdag
08.45 - 15.00 uur
Woensdag
08.45 - 12.30 uur
Donderdag
08.45 - 15.00 uur
Vrijdag
08.45 - 15.00 uur

Pauzes

Eerste pauze: 10.45 uur - 11.00 uur
Tweede pauze: 12.45 uur - 13.00 uur

Vakantieopvang en buitenschoolse opvang

Zowel in vakanties als op werkdagen buiten schooltijd is opvang van onze leerlingen mogelijk. Hiervoor zorgen medewerkers van de zorginstelling Zozijn. Voor meer informatie kunt u bellen met De Speeldoos: 0575 – 52 64 96.