Update Opening VSO Locatie

Tijdens de persconferentie dinsdagavond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat scholen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs vanaf 2 juni 2020 deels weer open kunnen gaan voor het geven van fysiek onderwijs. Dit betekent dat tot en met 1 juni er geen onderwijs plaats vindt op de middelbare scholen. Scholen blijven tot die tijd doorgaan met het lesgeven op afstand en zijn alleen geopend voor de noodopvang. 

Door het (deels) openstellen van de scholen worden er voorzichtig kleine stappen gezet naar ‘het nieuwe normaal’. Dit zien wij als een positief signaal maar vraagt om zorgvuldigheid. We gaan de komende weken hard aan de slag om dit zo goed mogelijk te organiseren zodat het VSO vanaf 2 juni open kan gaan voor het geven van onderwijs op 1,5 meter afstand. Hierbij nemen wij de landelijke richtlijnen in acht en we zullen met vele factoren rekening moeten houden. Ook voor ons geldt dat we daarbij niet over alle zaken 100% duidelijkheid hebben. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er duidelijkheid is over het schoolvervoer, de ondersteunende inzet van de zorg, hygiëne, beschermende middelen en de inzetbaarheid van onze eigen collega’s. En zo zijn en er nog tal van andere zaken die van invloed zijn op de organisatie van het onderwijsaanbod. De MR is betrokken bij de goedkeuring van het protocol en het plan van aanpak met betrekking tot de organisatie. 

We gaan een nieuwe fase in met elkaar en dit vraag opnieuw veel van iedereen. Begrijpelijk dat u nog vragen heeft. Die beantwoorden wij graag zodra wij het plan voor de heropening gereed hebben. Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren. 

Wij doen de komende tijd vaker een beroep op uw begrip en geduld; tenslotte hebben we elkaar nodig bij het vervullen van de maatschappelijke opdracht in strijd tegen het coronavirus. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rinze Wartena en Annemarie de Graaf.