School dicht voor onderwijs | update

De school is vanwege de coronacrisis gesloten voor onderwijs tot en met 28 april. Omdat deze datum in de meivakantie valt, informeren wij u over wat dit betekent voor het onderwijs en de noodopvang voor de feestdagen en de meivakantie.


10 april (Goede Vrijdag)
De school is open voor de noodopvang.

13 april (Tweede Paasdag)
Dit is een officiële feestdag. De school is niet open voor noodopvang, leerlingen krijgen geen les op afstand en geen thuiswerkopdrachten.

27 april (Koningsdag)
Dit is een officiële feestdag. De school is niet open voor noodopvang, leerlingen krijgen geen les op afstand en geen thuiswerkopdrachten.

5 mei (Bevrijdingsdag)
Dit is een officiële feestdag. De school is niet open voor noodopvang, leerlingen krijgen geen les op afstand en geen thuiswerkopdrachten.

Meivakantie
Tijdens de meivakantie is de school alleen open voor de kinderen die van de noodopvang gebruik maken. Er wordt geen les op afstand en geen thuiswerkopdrachten gegeven.

Noodopvang
Met uitzondering van Tweede Paasdag en Koningsdag is de school open voor noodopvang van leerlingen. Voor de noodopvang blijven dezelfde regels en afspraken gelden zoals die op dit moment van toepassing zijn.

Onderwijs
Wij doen er alles aan om ook de komende periode passende vormen van onderwijs aan uw kind aan te bieden. We begrijpen goed dat de situatie ook van u veel vraagt in deze moeilijke tijd. Toch vragen wij om uw begrip en medewerking, zodat we samen deze tijd op een zo goed mogelijke manier invulling geven. Eind april verwachten wij u opnieuw te informeren over de situatie na de meivakantie. Als er tussentijds nog wijzigingen komen op de huidige maatregelen, zullen wij u uiteraard informeren via de gebruikelijke kanalen.


Wij wensen u allemaal veel sterkte in de komende weken.