Samenwerking VO Kompaan College en VSO Anne Flokstraschool.

Afgelopen schooljaar zijn VSO school Anne Flokstra en het Kompaan College gaan samenwerken. Vanuit het samenwerkingsverband VO zijn werkgroepen gestart met als doel: zoek de verbinding met elkaar om passend onderwijs voor al onze leerlingen vorm te geven! Afgelopen jaar hebben onze scholen elkaar beter leren kennen en hebben we onderzocht wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.

Een aantal leerlingen van de Anne Flokstraschool volgden onderwijs op het Kompaan College in de vakken Horeca en MVI. Deze leerlingen mochten eigen talenten optimaal ontwikkelen. De gevolgde praktijkvakken werden dan ook succesvol afgesloten met een certificaat.

Collega’s  van het Kompaan College gingen bij de Anne Flokstraschool op werkbezoek om het NT2 aanbod te bekijken. Het Kompaan College heeft expertise kunnen ophalen en kan hiervan profiteren in het eigen onderwijsaanbod. Een vervolg hierop wordt georganiseerd.

Het succes van de samenwerking ligt in het feit dat de behoefte én vraag vanuit de leerling en/of de praktijk komt. Daarnaast werken collega’s van beide scholen intensief samen waarbij gebruik werd gemaakt van elkaars kennis en kwaliteiten. Het over en weer van en met elkaar leren. Aankomend schooljaar wordt deze samenwerking voortgezet.

@ alle collega’s : Dank je wel voor de flexibiliteit en inzet voor onze leerlingen!

 

Mochten er nog vragen of ideeën zijn naar aanleiding van bovenstaand schrijven dan horen wij dat graag.

Marlies ter Bogt (Kompaan College)  en Annemarie de Graaf (Anne Flokstraschool VSO )