Gemeentepolis

Hierbij de presentatie van Gemeentepolis van de bijeenkomst die gisteren op 4 december plaats vond.

Bijgevoegd de infographic over de minimaregelingen in 2020.

De informatie die nu op de gemeentesite is nog van toepassing voor 2019 (met uitzondering van de Gemeentepolis).

Eind dit jaar wordt dit geactualiseerd voor 2020. Dan kunt u meer inhoudelijke informatie over de regelingen aantreffen.  

  1. Voorlichting gemeentepolis 2020 Zutphen
  2. Infographic minimaregelingen 2020