Stage

Stage neemt binnen het vso een centrale plek in. Leerlingen voeren in de praktijk uit wat ze op school geleerd hebben. Dit heet ervaringsgericht leren. Stage lopen dient verschillende doelen, zoals motiveren voor werk, het opdoen van vakkennis, het aanleren van arbeidscompetenties en het leren omgaan met collega’s en leidinggevenden.

We kennen drie vormen van stage:

 • Begeleide interne stage
 • Begeleide LOL-stage (Leren op Locatie)
 • Zelfstandige externe stage

Middenbouw

 • Begeleide interne stage
  De leerling gaat, onder begeleiding van iemand anders dan de eigen klasseleerkracht, stage lopen binnen school. De leerling kan intern stage volgen bij één van de volgende sectoren: dienstverlening, zorg en welzijn, groen, consumptief of techniek.
 • LOL-stage (Leren Op Locatie)
  De leerling gaat, onder begeleiding van iemand anders dan de eigen klasseleerkracht, stage lopen buiten school. De ervaringen vanuit de interne stage zijn richtinggevend voor de LOL-stage. Dat wil zeggen dat de leerdoelen vanuit de interne stage nieuwe leerdoelen worden tijdens de LOL-stage. De aandachtspunten vanuit de interne stage worden tevens omgezet naar leerdoelen voor de LOL-stage. De interne en de LOL-stages staan gepland gedurende het gehele schooljaar.

Bovenbouw

 • Zelfstandige externe stage
  Dit is de laatste fase van de school. We zien de leerling als volwaardig lid van de maatschappij. In leerjaar 5 wordt gestart met twee dagen stage per week. Stapsgewijs volgt een opbouw naar vier dagen per week in leerjaar 6.