Trainingsgroep en Taalontwikkelingsgroep

Trainingsgroep.

Vanaf januari zijn we gestart met de trainingsgroep. Dit is een speciale groep waar jongeren met oppositioneel opstandig gedrag dit gedrag leren beheersen. Deze groep is 5 ochtenden in de week actief waarna de leerling ’s middags in de eigen groep het gewenste gedrag verder kan ontwikkelen. Afstemming met de leerling zelf, ouders, het klassen team en Praktijkondersteuners vormt de basis.

Interesse: mail naar info@anneflokstracshool.nl of naar a.degraaf@anneflokstraschool.nl

Taal-Ontwikkelingsgroep.

Vanaf januari zijn we gestart met een taalontwikkelingsgroep Dit is een groep met een passend (onderwijs)aanbod voor leerlingen met taal (begrips) problemen. (dit kunnen ook ISK-leerlingen betreffen) Met de inzet van deze taalontwikkelingsgroep op vier middagen in de week krijgt de leerling mogelijkheden om zijn/haar taalontwikkeling een extra boost te geven. Dit zal vervolgens direct weer doorwerken in de reguliere groep bij bv. het volgen van instructie, het leggen van contacten.