Staking woensdag 6 november

Beste ouders/verzorgers.

Een groot aantal van onze collega’s staakt en daarom zijn wij genoodzaakt om de school op woensdag 6 november te sluiten. Dit geldt voor beide afdelingen:
SO en VSO. Uw zoon of dochter is daarom deze woensdag vrij van school.

Ook wij merken dat vervangende, goede leerkrachten niet of nauwelijks beschikbaar zijn. Ook u heeft gemerkt of gaat merken dat wij leerlingen naar huis ( zullen ) moeten sturen. Dit omdat er geen invaller is bij ziekte van de eigen leerkracht of dat praktijkvakken niet meer gegeven worden.
Werkdruk en salaris zijn twee goede redenen om te staken om ook in de toekomst nog leraren te blijven houden.

Wij hopen op uw begrip: het gaat tenslotte om de toekomst van alle kinderen en jongeren in Nederland en daar hoort uw zoon / dochter ook bij.

Hartelijke groet,

Namens beide teams Anne Flokstraschool.